Skip to main content

Appen Hundår

I appen Hundår (eller på engelska DogDays) har metoden för att uppskatta en hunds ålder i jämförelse med människoår vidareutvecklats och förfinats. Appen finns både som gratis-app och som betal-app.

Bakom beräkningslogiken i Hundår ligger erfarenheten av alla de gamla sätten att räkna samt hänsyn till varje hundras uppskattade livslängd, ställd mot människors genomsnittliga livslängd! Samt också det faktum att alla hundar, oavsett ras, når en människas tonår under sitt första levnadsår. Ni kommer att finna att uppskattningarna känns väldigt rimliga.

Appens språk är Svenska, engelska (US och UK), franska, spanska, italienska, tyska, ukrainska och kinesiska.

I gratisversionen som heter "Hundår Basic" får man känna på funktionen men kan inte spara sin hund. I "DogDays Premium" kan man spara obegränsat antal hundar för att snabbt bli uppdaterad om sin/sina hundars ålder i människoår.

Hundår

Hundår basic